Wijkmanager

]De gemeente kent ook wijkmanagers. De wijkmanager werkt aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Hij of zij kijkt wat er leeft in de buurten en bespreekt dit met bewoners, organisaties en collega’s in de gemeente. De wijkmanager voor Zielhorst is Ralph Linnebank, r.linnebank@amersfoort.nl

De heer Linnebank is te bereiken via het algemene nummer 14 033.