Participatiemakelaars

Participatiemakelaars in Zielhorst en Schothorst richten zich op kwetsbare mensen. Ze kijken samen met de bewoners wat die nodig hebben en proberen de wensen van de bewoners te koppelen aan het bestaande aanbod. Zo zijn er bijvoorbeeld wandelgroepen, ontmoetingsgroepen van Indebuurt033 maar ook aan andere initiatieven in de wijk zoals de burenhulpdienst of het inloophuis.

Wanneer er kwetsbare bewoners zijn die graag een specifieke activiteit willen organiseren die er nog niet is kunnen de participatiemakelaars meedenken en verbindingen leggen.

Participatiemakelaars organiseren niet, maar faciliteren. Ook laten ze mensen elkaar ontmoeten in hun eigen woonomgeving door ze te leiden naar vrijwilligerswerk, ontmoetingsgroepen of leuke activiteiten in de omgeving. Kortom: participatiemakelaars zijn een schakel tussen bewoners en zinvolle tijdsbesteding.

En hier stellen onze participatiemaleaars zich voor:

‘Mijn naam is Saliha el Atrouss (op de foto rechts) en ik ben participatiemakelaar van Indebuurt033 en werkzaam in jullie wijk. Ik heb jarenlange ervaring met het draaien van groepen in verschillende wijken in Amersfoort. Daarnaast zet ik me ook in voor individuele vragen.

Een leuk initiatief in de wijk Schothorst is het Oma- en Opa café. Grootouders kunnen wekelijks langskomen met hun kleinkind. De groep draait geheel zelfstandig door de inzet van twee vrijwilligers. Echt een mooie manier om elkaar te ontmoeten in de eigen wijk. Verder ben ik zelf betrokken bij “Samen voortburgeren” waar migrantenvrouwen wekelijks bij elkaar komen en praten over opvoeden, gezondheid, bewegen en andere onderwerpen. Zij oefenen de Nederlandse taal en leren de wijk kennen.

Tijdens mijn werk in de wijk kwam ik erachter dat er veel Armeens/Iraakse vrouwen waren die zich alleen voelden. We hebben toen gezorgd voor een locatie zodat de vrouwen elkaar daar kunnen ontmoeten. Uiteindelijk hopen we dat ze op die locatie ook andere mensen uit de buurt leren kennen.”

Nienke Gorter (links op de foto) is de andere participatiemakelaar van de wijk Zielhorst/Schothorst. ‘Ik richt me vooral op de individuele vraagstukken binnen de wijk. Zo kijk ik welke mogelijkheden er zijn voor mensen die bijvoorbeeld na het overlijden van hun echtgenoot eenzaam zijn en wat activiteiten zoeken. Zo vertel ik over de verschillende seniorengroepen in de wijk, de mogelijke locaties om andere mensen te ontmoeten en vertel hen over ‘de Plusbus’ waarmee ze een dagje uit kunnen. Ook probeer ik mensen binnen de wijk te koppelen door het inzetten van bijvoorbeeld de burenhulpdienst of andere organisaties.’

U kunt de participatiemakelaars bereiken via:

Saliha.elatrouss@indebuurt033.nl  tel: 06-43141521

Nienke.gorter@indebuurt033.nl tel: 06-43707864