Subsidie Projecten#Indebuurt

De gemeente Amersfoort biedt subsidie voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert sinds 2017 de subsidieregeling uit. Alle informatie hierover vindt u op de pagina van de gemeente: https://www.amersfoort.nl/product/subsidie-projecten-indebuurt.htm.

Voor deze subsidie horen de wijken Schothorst en Zielhorst (en De Hoef) bij elkaar. Vanuit dit gebied zijn de volgende subsidieaanvragen gedaan en gehonoreerd. De verantwoording van de organisatoren over het gebruik van de subsidie dient binnen een redelijke termijn naar Indebuurt033 te worden gestuurd. Daar zit een ‘stok achter de deur’: de aanvrager krijgt namelijk in eerste instantie slechts 80% van de toegekende subsidie. De resterende 20% wordt pas overgemaakt als de (financiële én inhoudelijke) verantwoording is goedgekeurd.

Wie meer details wil weten van de aanvragen en de inhoudelijke verantwoordingen kan contact opnemen met de buurtnetwerker of met een lid van het WBT. Die kunnen u ook meer vertellen over hoe de toekenning van deze subsidie tot stand komt.

De informatie van de aanvragen en verantwoordingen uit andere wijken en stadsbreed, vindt u op de website van indebuurt033.


2017, Vierde kwartaal

Aanvrager Omschrijving project Toegekend Verantwoording ontvangen d.d.
St. BIAN Wijkmobiel: mobiliteit met een beetje aandacht in de wijken Schothorst, Zielhorst, De Hoef € 41.345
St. Inloophuis Amersfoort Pilates op de stoel € 575

2017, Derde kwartaal

Aanvrager Omschrijving project Toegekend Verantwoording ontvangen d.d.
PKN De Hoeksteen Beleef Schothorst € 1.112 september 2017
St Bottom-up Onderzoek en Advies Wijkwebsite Inschothorst.nl € 4.042
Kerngroep Schothorst Beleef Schothorst Jeugd en talent € 2.000 september 2017
STOGA Huiskamer STOGA: Ontmoeting van ouderen, vaak met Turkse achtergrond € 17.400
Werkgroep Burenhulp Burenhulp app € 4.961
St. Inloophuis Amersfoort Activiteiten voor inwoners Schothorst € 1.385
Kerngroep Schothorst WIJ-kaart Schothorst € 4.857

2017, Tweede kwartaal

Aanvrager Omschrijving project Toegekend Verantwoording ontvangen d.d.
Werkgroep KD Kitchen Delicious € 5.000 december 2017
St. Dorpsfeest Hoogland Zomercarnaval – voor mensen met een verstandelijke beperking € 3.000 februari 2018

2017, Eerste kwartaal

Aanvrager Omschrijving project Toegekend Verantwoording ontvangen d.d.
Burennetwerk Schothorst Wijkonderzoek Schothorst € 4.600
Werkgroep Burenhulp Plan verhoging Burenhulp Zielhorst € 3.150
Vrijwilligersgroep HUNTU HUNTU Amersfoort € 4.800
St. Inloophuis Schothorst Vaste activiteiten – ontmoeting tijdens inloopuren, wijkmaaltijden € 4.970
Bridgeclub Middagbridge voor ouderen € 625
Werkgroep Muziekcafé Muziekcafé Zielhorst € 4.000 december 2017
Naaidocent In groepsverband kleding maken € 2.280
Vertelster Oud=Goud, de rijkdom van levenservaring, zinvol ouder worden, vertelkring 65+ € 2.167
Werkgroep Buurttuin Buurttuin Zielhorst € 2.500