Welzijn

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

De gemeente Amersfoort heeft besloten om de Sociale Basisinfrastructuur (SBI) te herzien per 1 januari 2017. Hoe de gemeente daartoe is gekomen, valt te lezen op de gemeentelijke website. Wat we verstaan onder Welzijn, maatschappelijke dienstverlening en SBI kunt u hier lezen.

Deze herinrichting heeft nogal wat voeten in de aarde. Op deze pagina kunt u nalezen hoe een en ander is gegaan. Zo hebben we de relevante oudere nieuwsberichten van deze site hier voor u op een rijtje gezet. Maar u kunt ook eens rondneuzen op de site van Indebuurt033.

Vanaf nu kunnen de inwoners van Amersfoort nadenken over het al of niet aanvragen van een subsidie Projecten#Indebuurt. Zie ook ons nieuwsbericht hierover. Let op de sluitingsdatum van de lopende aanvraagperiode!

 

Nota Bene:

De ‘definitieve’ wijkplannen van december 2016 moeten een beweging op gang brengen. Ze heten wel ‘definitief’, maar ze zijn niet in beton gegoten. Het is de bedoeling dat ze in drie jaar tijd gaandeweg in samenspraak met de buurt meer invulling krijgen. Hierbij wordt het concept van BuurtBestuurt benut:  in elke wijk is een platform van inwoners (ten minste 50%), inwonersinitiatieven, professionals (politie, sport, cultuur, onderwijs, ondernemers), waarin aandacht is voor sociaal domein, naast veiligheid en fysieke omgeving.