Herinrichting SBI Amersfoort

Herinrichting van de Sociale Basisinfrastructuur in Amersfoort

Tot eind 2016 kregen in Amersfoort enkele tientallen maatschappelijke organisaties subsidies uit de Amersfoortse welzijnspot. Daar wilde de gemeente een betere coördinatie op zetten. Na een aanbestedingsprocedure (die niet helemaal vlekkeloos is verlopen…) viel de beslissing om de opdracht te gunnen aan een gelegenheidscombinatie van Organisatie-adviesbureau B&A, Welzin en MEE.

Deze organisatie gaat onder de naam Indebuurt033 de Sociale Basis Infrastructuur in Amersfoort coördineren met ingang van 1 januari 2017. In het laatste kwartaal van 2016 zijn daartoe heel wat voorbereidingen getroffen.

Indebuurt033

Doel van Indebuurt033 is: alle inwoners laten meedoen, sociaal, maatschappelijk en waar mogelijk economisch: ‘Wij ondersteunen inwoners waar nodig bij het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven, inwoners weten tenslotte het beste wat er leeft en speelt in de wijk en in de stad.Wij zetten ons in om het ‘wij-gevoel’ te versterken binnen de verschillende wijken van Amersfoort, door te bouwen aan sterke sociale netwerken en professionele dienstverlening. Wij werken samen met vrijwilligers en ondersteunen actief mantelzorgers, want informele oplossingen werken vaak sneller en beter dan professionele ondersteuning. We ondersteunen de inwoners die kwetsbaar zijn of minder zelfredzaam, om hen zo goed en snel mogelijk weer op eigen kracht deel te laten nemen aan de sociale netwerken, op straat-, buurt- en wijkniveau en wanneer nodig stedelijk. We stimuleren inwoners om te ontdekken wat hun vaardigheden zijn en helpen ze vervolgens met talentontwikkeling. Wij geven de voorkeur aan groepswerk boven individuele hulp, dan vergroten inwoners ook direct hun sociale vaardigheden en netwerk. Zo werken wij aan een stevigere sociale basis infrastructuur in Amersfoort.’

Voor hoe Indebuurt033 dit gaat doen, zie de samenvatting van hun Plan van Aanpak.

Zie verder www.Indebuurt033.nl

Wat is er in de tweede helft van 2016 allemaal gebeurd?

Via onderstaande links valt te lezen hoe de gemeente Amersfoort ertoe is gekomen om deze coördinatie-opdracht bij Indebuurt033 neer te leggen en hoe wij als Zielhorst daarop hebben gereageerd: